Arrupejeva nagrada je bil projekt JRS Evrope na temo beguncev, ki se je izvajal v šolah po vsej Evropi. V Sloveniji sta sodelovali dve šoli: OŠ Bršljin Novo mesto in OŠ Center Novo mesto.

Cilj JRS Evropa je bil razširjati vesti in bolje ter pravičneje obveščati javnost o položaju, v katerem so prosilci za mednarodno zaščito in begunci v Evropi. Projekt je bil namenjen mlajšemu prebivalstvu, ki je po navadi bolj odprto za spremembe mišljenja in sprejemanje novih pogledov. Z Arrupejevo nagrado je JRS želel prispevati k razširjanju informacij o beguncih in prosilcih za mednarodno zaščito med učenci jezuitskih šol v Evropi.

‘Arrupejeva nagrada’ je vsebovala mednarodno gradivo o begunskih vprašanjih, ki naj bi ga poučevali v šolah po Evropi, prav tako je vključeval dejavnosti, ki naj bi pripomogle k razvoju in poglabljanju gradiva, ki je bilo prilagojeno učnemu programu in starosti učencev. Na podlagi pridobljenega znanja so učenci naredili projekt, s katerim so sodelovali na nagradnem natečaju. Najboljši projekti so bili izbrani najprej na državni, nato pa na evropski ravni. Svečana podelitev nagrad je bila v Bruslju.