Za prosilce za azil iz Azilnega doma v Ljubljani in begunce se je izvajal osnovni tečaj dela z osebnim računalnikom. Tečaj je zajemal osnove poznavanja delovanja računalnika in dela z programi kot so Word, Excel, Power Point. Del tečaja je bil namenjen tudi delu z internetom. Namen tečaja je bil zagotoviti prosilcem za azil kvalitetno preživljanje prostega časa in jim hkrati nuditi veščine, ki jim bodo v prihodnosti lahko v pomoč za lažjo integracijo v slovensko družbo. Znanje uporabe računalnika je danes nepogrešljivo za vsako službo. Tečaj smo izvajali v sodelovanju s podjetjem ISA.IT iz Ljubljane.

V letu 2008 smo pripravili in izvedli tri računalniške tečaje z 24 tečajniki in tečajnicami. Zaradi preureditve računalniške sobe smo v letu 2009 izvedli le dva računalniška tečaja. V letu 2010 smo v azilnem domu izvedli en računalniški tečaj. 

Tečaj računalništva se je zaključil leta 2010.