Ob dogodku, ki ga je organiziralo Ministrstvo za notranje zadeve v Centru Evropa, dne 18. maja 2011

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije,
dr. Robin Schweiger

Program PATS je preventivne narave, katerega izključni namen je osveščanje in informiranje predvsem rizičnih skupin prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji o problematiki trgovine z ljudmi. Jezuitsko združenje za begunce Slovenije ga izvaja od 1. decembra 2010 in sicer za obdobje dveh let. Ciljna populacija so ranljive skupine prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito, kamor še posebej spadajo mladoletniki brez spremstva in ženske.

Tako smo od začetka programa do konca 30. aprila 2011 izvedli informativne razgovore z 22 mladoletniki brez spremstva in 9 ženskami, skupno torej z 31 osebami. V dveh primerih smo ugotovili, da gre za žrtev trgovine z ljudmi.

Trgovina z ljudmi je mednarodni problem z globalnimi razsežnostmi, ki se ob sedanji ekonomski krizi in s tem ob stiskah ljudi širi in postaja vedno bolj pereč. Naj poudarim, da je trgovina z ljudmi ‘rak rana’ današnje družbe. Program PATS, ki ga financirata Evropski begunski sklad (ERF) in Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je tako izredno koristen in nujen, saj ljudi osvešča o njihovem dostojanstvu in človekovih pravicah ter opozarja na razširjene nevarnosti kot so »hitri« zaslužek, izkoriščanje, zlorabe, prisilno delo in prostitucija.