V Azilnem domu se je od 27. septembra 2011 izvajal program z naslovom “Skupaj z vami v novi deželi”, ki je bil financiran s strani Evropskega sklada za begunce (ERF) in Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Program se je zaključil 30. junija 2013.

Program je vseboval delo z ranljivi skupinami prosilcev za mednarodno zaščito – organizacije letovanja za ranljive skupine, nudenje dodatne operativne pomoči mladoletnikom brez spremstva in izvajanje ustvarjalnih delavnic za predšolske in šoloobvezne otroke.

Program je izvajal Jezuitsko združenje za begunce Slovenije.