V Azilnem domu in tudi v Centru za tujce  je potekal od 1. decembra 2010 program PATS – informiranje potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, ki je bil financiran s strani Evropskega sklada za begunce (ERF) in Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.

Program PATS se je zaključil 30. novembra 2012.