Program “Ranljivi – vendar ne sami” je bil namenjen ranljivim posameznikom in različnim skupinam prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito v Azilnem domu. Organizirali smo prostočasne aktivnosti, učili slovenski jezik, nudili učno pomoč za otroke, po potrebi pa smo nudili tudi psihološko pomoč. Pomagali smo ljudem pri vključevanju v izobraževalne institucije ter organizirali in izvajali ustvarjalne delavnice.

Program se je že zaključil.