V Azilnem domu se Jezuitsko združenje za begunce Slovenije (JRS) srečuje s širšo populacijo prosilcev za mednarodno zaščito. V veselem decembru poskrbimo za to, da je december res vesel tudi za otroke iz Azilnega doma. Pripravimo obisk sv. Miklavža, ki prinese darila za otroke. S predšolskimi otroki se srečujemo tudi skozi leto, kjer se preko igre učimo ‘velikih’ stvari. Preko leta polnimo, z znanjem računalništva, vse uka željne glave. Po začetnem tečaju se lahko kandidati odločijo za nadaljevalno stopnjo, prav na koncu pa se resnim kandidatom omogoči opravljanje izpita. V Azilnem domu izvajamo delavnice za otroke, samske žene in žene z družinami. Enkrat letno za družine pripravljamo tedenske počitnice na morju.

Delo z otroki:

Letovanje z družinami:

Srečanje za prostovoljce: