Direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, p. dr. Robin Schweiger, je danes na radiu Ognjišče na kratko predstavil dokument o evropskem paktu o migracijah.

“Expertna skupina za azil in migracije pri škofovskih konferencah Evropske unije (Comece) je pripravila za letošnji dan migrantov osem strani dolg dokument v katerem predstavi svoj pogled na evropski pakt o migracijah in o azilu.

V dokumentu povabi vse evropske države naj v središče svojega delovanja in bodočih razprav o tej temi postavi človekovo dostojanstvo vsakega človeka in skupno dobro. Dokument spregovori najprej o solidarnosti na lokalni, narodni in mednarodni ravni. Nato spregovori o odnosih med državami, ki naj temeljijo na vzajemnosti in mednarodnem partnerstvu; in na koncu govori dokument tudi o mejah med državami. 

Dokument ima tudi mnogo priporočil, kjer vabi vse akterje, da promovirajo okolje dobrodošlice kakor tudi pravičen pristop do tistih, ki so potrebni pomoči”.