V soboto, 19. marca 2022, je minilo 20 let od ustanovitve Jezuitskega združenja za begunce Slovenije (JRS Slovenija). S hvaležnostjo se oziramo na prehojeno pot v služenju prosilkam in prosilcem za mednarodno zaščito, nedokumentiranim tujkam in tujcem, ter begunkam in beguncem. Pomagali smo mnogih ljudem na različne načine.

Hvala vsem dobrotnikom, ki ste nam duhovno, finančno in materialno priskočili na pomoč, da smo lahko pomagali bratom in sestram na poti.

Še naprej bomo pomagali ljudem v stiski ne glede na vero, raso ali narodno pripadnost in se zavzemali za pravice teh ljudi, ki iščejo pomoč in zatočišče v varni državi.