V 28. številki Družine (16.julij 2023) je objavljen intervju s p. dr. Robinom Schweigerjem, direktorjem Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, z naslovom “Tujcem nudimo osebni stik in pomoč”. V njem se predstavi kaj je vse delal do sedaj. Še posebej pa predstavi delo v Centru za tujce, za katero je prejel srebrni znak policije za sodelovanje. Prijetno branje.