Prostovoljno delo

V Azilnem domu se Jezuitsko združenje za begunce Slovenije (JRS) srečuje s širšo populacijo prosilcev za mednarodno zaščito.

Gradimo odprto družbo

so oddaje za izobraževanje in ozaveščanje javnosti k večji strpnosti, spoštovanju in sprejemanju beguncev, prosilcem za mednarodno zaščito (azil) in tujcev.

Ranljivi – vendar ne sami

Program “Ranljivi – vendar ne sami” je bil namenjen ranljivim posameznikom in različnim skupinam prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito v Azilnem domu.

Koncert življenja ter kulturna srečanja

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije (JRS) skupaj s prostovoljci vsako leto (od leta 2002) pripravlja ‘Koncert življenja’ v Centru za tujce v Postojni.