Pomagati jim ne samo preživeti, ampak živeti kot svobodni možje in žene. (Bill Yeomans DJ, 1989)

Hvaležni bomo za vaše darove za našo dejavnost:

  • za naše projekte
  • nakup knjig, po katerih nas begunci sprašujejo (v domačem in tujem jeziku)
  • prevoz prostovoljcev do Centra za tujce v Postojni
  • osnovne materialne potrebe beguncev pri integraciji
  • potrebe naše pisarne

Vaš dar lahko nakažeta na:

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije

Ulica Janeza Pavla II 13, 1000 Ljubljana

namen: DONACIJA BEGUNCI

Referenca: CHAR

TRR: 0201 4025 8833 891