PATS projekt

V Azilnem domu in tudi v Centru za tujce  je potekal od 1. decembra 2010 program PATS – informiranje potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, ki je bil financiran s strani Evropskega sklada za begunce (ERF) in Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Program PATS se je zaključil 30. novembra 2012. 

Skupaj z vami v novi deželi

V Azilnem domu se je od 27. septembra 2011 izvajal program z naslovom “Skupaj z vami v novi deželi”, ki je bil financiran s strani Evropskega sklada za begunce (ERF) in Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Program se je zaključil 30. junija 2013. Program je vseboval delo z ranljivi skupinami prosilcev za mednarodno zaščito – organizacije letovanja ….  Preberi več

Tečaj računalništva

Za prosilce za azil iz Azilnega doma v Ljubljani in begunce se je izvajal osnovni tečaj dela z osebnim računalnikom. Tečaj je zajemal osnove poznavanja delovanja računalnika in dela z programi kot so Word, Excel, Power Point. Del tečaja je bil namenjen tudi delu z internetom. Namen tečaja je bil zagotoviti prosilcem za azil kvalitetno preživljanje prostega ….  Preberi več

Raziskovalni projekt DEVAS o ranljivosti ljudi v Centrih za tujce

V sredo 9. junija 2010 je bila v prostorih Evropskega parlamenta predstavitev raziskovalnega projekta (DEVAS projekt) o ranljivosti prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito ter tujcev v Centrih za tujce v 23 državah Evropske Unije. Raziskavo v RS, ki je bila opravljena leta 2009, je vodil dr. Robin Schweiger direktor Jezuitske službe za begunce v ….  Preberi več